W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Jeżewo

ul. Świecka 12
86-131 Jeżewo

tel.: (+48) 52 33 180 25
fax: 52 522 81 49

e-mail: sekretariat@jezewo.eu 
Adres skrytki ePUAP:
/t1ow016ykz/SkrytkaESP 

Archiwalna strona BIP

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 807 artykułów
uchwała nr: XLI/333/2022
uchwała nr XLI/333/2022
jakiego organu Rady Gminy Jeżewo
z dnia
w sprawie ustalenia odpłatności, zasad korzystania i wynajmowania hali sportowej w Jeżewie
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLI/332/2022
uchwała nr XLI/332/2022
jakiego organu Rady Gminy Jeżewo
z dnia
w sprawie zmiany kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych działających powyżej 5 godzin w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jeżewo i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz o przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLI/331/2022
uchwała nr XLI/331/2022
jakiego organu Rady Gminy Jeżewo
z dnia
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jeżewo na lata 2022-2030
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLI/330/2022
uchwała nr XLI/330/2022
jakiego organu Rady Gminy Jeżewo
z dnia
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 203/17 i 203/18 w obrębie Jeżewo w gminie Jeżewo.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLI/329/2022
uchwała nr XLI/329/2022
jakiego organu Rady Gminy Jeżewo
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2022 rok.
status uchwały obowiązująca
Numer karty / rok: 1/2022
Numer karty / rok 1/2022
Data zamieszczenia
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Zakres przedmiotowy Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 drzewa z działki o nr 3253/11, obręb Laskowice, gmina Jeżewo
Miejsce przechowywania Urząd Gminy Jeżewo

Obwieszczenie Starosty Świeckiego BOŚ.6740.2.J.1365.2021

Obwieszczenie Starosty Świeckiego o odwołaniu od decyzji Starosty Świeckiego nr 8/2021 (znak sprawy BOŚ.6740.2.J. 1365.20201) z dnia 19.08.2021 r. wydanej na rzecz Wójta Gminy Jeżewo, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. pn. "Budowa drogi gminnej - ul. Prusa w Laskowicach", gmina Jeżewo, województwo kujawsko-pomorskie.

Stanowisko: operator urządzeń wodno - kanalizacyjnych
Stanowisko operator urządzeń wodno - kanalizacyjnych
Miejsce pracy Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia w Jeżewie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia w Jeżewie ul. Łąkowa 2, 86-131 Jeżewo
Stanowisko: ds. wymiaru podatków na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika
Stanowisko ds. wymiaru podatków na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika
Miejsce pracy Urząd Gminy w Jeżewie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Gminy w Jeżewie, ul. Świecka 12, 86-131 Jeżewo
zarządzenie nr: 6/2022
zarządzenie nr 6/2022
wydane przez Wójta Gminy Jeżewo
z dnia
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw wymiaru podatków w Urzędzie Gminy w Jeżewie na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 5/2022
zarządzenie nr 5/2022
wydane przez Wójta Gminy Jeżewo
z dnia
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Świeckiego
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 4/2022
zarządzenie nr 4/2022
wydane przez Wójta Gminy Jeżewo
z dnia
w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej
Status obowiązujące
Zamówienie na: Rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi, Gmina Jeżewo – II etap
Zamówienie na Rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi, Gmina Jeżewo – II etap
Status zamówienia aktualne
Nr sprawy RRiB.271.1.2022
Zamawiający Urząd Gminy Jeżewo
Tryb zamówienia tryb podstawowy art. 275 pkt 1 p.z.p.
Wartość zamówienia powyżej 130 000 złotych
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Ofertę należy złożyć poprzez Platformę - link w opisie
Znak sprawy: RRiB.6722.5.12.2022
Znak sprawy RRiB.6722.5.12.2022
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis RRiB.6722.5.12.2022                            Jeżewo, 17 stycznia 2022 r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JEŻEWO  o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie ewidencyjnym Buczek, gmina Jeżewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz podjętej przez Radę Gminy Jeżewo uchwały nr XXXII/255/2021 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie ewidencyjnym Buczek, gmina Jeżewo zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie ewidencyjnym Buczek, gmina Jeżewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 25 stycznia 2022 r. do 16 lutego 2022 r. w Urzędzie Gminy w Jeżewie ul. Świecka 12, 86-131 Jeżewo, pok. 7, w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:00-15:00; wtorek: 8:00-16:00. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognoza oddziaływania na środowisko dostępne będą również w wersji elektronicznej na stronie www.voxly.pl oraz na BIPie Urzędu Gminy w Jeżewie. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać pisemnie do Wójta Gminy Jeżewo, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 marca 2022 r. Zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) uwagi do  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą być wnoszone również w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza dostępnego na stronie www.voxly.pl. Wnoszący uwagi zobowiązany jest do podania swojego imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania lub nazwy oraz adresu siedziby. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1 lutego 2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jeżewie ul. Świecka 12, 86-131 Jeżewo o godz. 10:00. Transmisja z dyskusji publicznej z możliwością bezpośredniego zadawania pytań w jej trakcie odbędzie się w formie telekonferencji za pośrednictwem platformy www.voxly.pl. Na dyskusji można stawić się osobiście lub skorzystać z możliwości udziału za pośrednictwem Internetu. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) zwanej dalej "ustawą" - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie ewidencyjnym Buczek, gmina Jeżewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ww. planu miejscowego. Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i art. 8c przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 marca 2022 r. do Urzędu Gminy w Jeżewie ul. Świecka 12, 86-131 Jeżewo. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż administratorem danych osobowych zawartych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest Gmina Jeżewo, ul. Świecka 12, 86-131 Jeżewo - reprezentowana przez Wójta Gminy Jeżewo. Dane osobowe przetwarzane będą w celu sporządzania aktów planistycznych (m.in. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) oraz na potrzeby związanego z tym celem postępowania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c -  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane szczegółowe dot. przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją w/w ustawy znajdują się na BIP Urzędu Gminy w Jeżewie  Wójt Gminy Jeżewo Maciej Rakowicz 
Znak sprawy: RRiB.6733.13.3.2021/2022
Znak sprawy RRiB.6733.13.3.2021/2022
Rodzaj dokumentu zakończenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Na podstawie art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2020 r. poz. 256), zawiadamia się strony postępowania administracyjnego, że został przygotowany projekt decyzji oraz otrzymano stosowne uzgodnienia wydane przez instytucje wskazane w art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U z 2020 r. poz. 293), dla inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającego na przebudowie linii SN 15kV kolidujących z projektowana farmą fotowoltaiczną na działkach nr 2/11, 3/8, 3/5, 2/4, 9/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Piskarki, miejscowości Piskarki , gminie Jeżewo.
Znak sprawy: RRiB.6733.4.1.2022
Znak sprawy RRiB.6733.4.1.2022
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Pana  Macieja Pikuły  działającego w imieniu i na rzecz Gminy Jeżewo, ul. Świecka 12,  86  –  131 Jeżewo z dnia  11.01.2022 r.,  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kompleksu boisk sportowych wraz z budynkiem socjalnym (zaplecze), parkingiem oraz infrastrukturą oświetleniową na działkach nr 189/15 i 189/16 położonych w obrębie ewidencyjnym Jeżewo, gminie Jeżewo.