Ogłoszenie Wójta Gminy Jeżewo o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartych konkursach ofert w 2023 roku Załączniki:

Pełna treść ogłoszenia o naborze do komisji konkursowej
Formularz zgłoszeniowy