informacja z sesji otwarcia ofert RRiB.271.8.2023

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://platformazakupowa.pl/transakcja/813150Załączniki:

informacja z sesji otwarcia ofert RRiB.271.8.2023