Położenie geograficzne

Jeżewo jest starą wsią na Pojezierzu Pomorskim. 

Współrzędne geograficzne Jeżewa: dł. geogr. 18 stopni 30'E, szer. geogr. 53 stopnie 30' N.

Według podziału Polski na naturalne regiony fizyczno-geograficzne teren Jeżewa i okolic znajduje się w prowincji: Pojezierze Południowobałtyckie, makro-regionalne: Pojezierze Południowopomorskie, mezoregionie: Wysoczyzna Świecka (Równina Świecka).

Jeżewo leży na 62 km od Bydgoszczy i 290 km od Warszawy oraz 135 km od Bałtyku. Jeżewo jest miejscowością leżącą w płn. wsch. części woj. kujawsko-pomorskiego w powiecie świeckim.

Powierzchnia gminy wynosi 156 km kw., prawie 55 % pow. zajmują lasy. Główny typ roślinności to bór świeży i las mieszany. Bogata fauna borów, lasów i rzek. Liczba mieszkańców 7.945. W skład gminy wchodzi 14 sołectw. Gmina rolnicza - przeważają grunty klasy IIIa, IIIb, IVa, IVb. Dużym walorem turystycznym gminy są jeziora: Stelchno, Bielskie i Sinowa oraz pięknie położona miejscowość Pięćmorgi, która pretenduje do miana miejscowości letniskowej. 

Lokalizacja i mapa Gminy Jeżewo
Lokalizacja Gminy Jeżewo

 

Jeżewo leży na Kociewiu

Kociewie - region etniczno-kulturowy, którego odrębność określa przede wszystkim gwara kociewska, najbardziej uchwytny element tej ziemi. Pod względem fizyczno-geograficznym obejmuje Poj. Starogrodzkie, część Borów Tucholskich i fragment Wysoczyzny Świeckiej. Region leży pomiędzy dolną Wisłą i jej lewobrzeżnymi dopływami: Wierzycą i Wdą.

Gospodarzami tej ziemi są Kociewiacy mówiący dialektem zaliczanym do polskich gwar kontynentalnych, który powstał na obszarze językowo kiedyś rdzennie pomorskim, obecnie mocno odcinającym się od gwar kaszubskich.
Wśród Kociewiaków wyróżnia się podgrupy etniczne: Górale, Polanie (Jeżewo i okolice Świecia), Lasacy, Nizinniacy.
Turystyka na Kociewiu jest średnio rozwinięta w związku, jak się wydaje, z brakiem większych tradycji i zakorzenionego niesłusznie poglądu o małej atrakcyjności turystyczno-krajoznawczej tego regionu.
W Jeżewie latem doskonałym miejscem do plażowania i kąpieli jest piękne i czyste jezioro Stelchno. Jesienią tysiące ludzi wyrusza do pobliskich lasów na grzybobranie. Pewne znaczenie ma wędkarstwo, a nawet myślistwo. Jeżewo znajduje się na trasie kilku szlaków turystycznych.

Gmina otwarta jest na różne formy współpracy gospodarczej, drobnej wytwórczości i turystyki. Oczekujemy na rozszerzanie kontaktów we wszystkich przejawach życia gospodarczego.

Oferujemy pomoc wszystkim, którzy chcą zainwestować w naszej gminie. Spotkają się oni z przychylnością ze strony administracji gminnej i mieszkańców.

Zapraszamy do naszej gminy każdego, bez względu na to, czy zamierza rozpocząć działalność gospodarczą, czy też szuka miejsca na wypoczynek.