Uprzejmie informujemy, że za zgodą Ministra Administracji i Cyfryzacji, Gmina Jeżewo uruchomiła punkt potwierdzania profili zaufanych ePUAP. Punkt znajduje się w budynku Urzędu Gminy Jeżewo i jest otwarty w godzinach pracy Urzędu. Aby potwierdzić profil zaufany wystarczy wcześniej założyć konto na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl) i złożyć wniosek o profil zaufany, następnie należy udać się do jednego z punktów potwierdzających np. Urząd Gminy Jeżewo i zatwierdzić założenie profilu. Proszę pamiętać, że do potwierdzenia profilu potrzebny jest dowód osobisty.

Punkt Potwierdzający Profil Zaufany ePUAP znajduje się w Referacie Administracji - pokój 18 na I piętrze Urzędu Gminy w Jeżewie, ul. Świecka 12, tel. 52 33 078 17

Co to jest profil zaufany?
Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji - to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Obywatel loguje się na www.epuap.gov.pl, wybiera usługę, którą chce zrealizować, wypełnia wniosek, podpisuje go profilem zaufanym, a następnie wniosek wysyła do urzędu. Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.

W jaki sposób można założyć profil zaufany?
Dzięki prostej procedurze założenia konta na platformie ePUAP oraz potwierdzenia profilu zaufanego będą mieli Państwo możliwość załatwiania części spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Do założenia profilu potrzebny jest tylko dowód osobisty.

Załóż konto na www.epuap.gov.pl, złóż i wyślij wniosek o profil zaufany, udaj się z dowodem do punktu potwierdzającego w gminie, uzyskaj profil zaufany.

Do czego można wykorzystać profil zaufany?
Dzięki profilowi zaufanemu można korzystać z setek usług online na wielu portalach urzędowych. Daje on dostęp do elektronicznego wniosku o wydanie dowodu osobistego czy zgłoszenia urodzenia dziecka. Z profilu zaufanego można też skorzystać, aby załatwić swoje sprawy w ZUS-ie. Dzięki niemu można też zalogować się do usługi rozliczania podatków "Twój e-PIT", bez podawania dodatkowych danych. Profil zaufany daje też kierowcom możliwość sprawdzenia stanu ich punktów karnych.

Jakie są korzyści z korzystania z profilu zaufanego?

  • nie wymaga dodatkowego urządzenia ani karty kryptograficznej, jak w przypadku bezpiecznego podpisu elektronicznego,
  • nie ma potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania do obsługi podpisu elektronicznego,
  • jest bezpłatny,
  • pozwala na załatwienie wielu spraw administracyjnych,
  • umożliwia składanie oświadczeń woli.

 

Co to jest ePUAP?
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (www.epuap.gov.pl) to system informatyczny służący udostępnianiu obywatelom oraz instytucjom publicznym usług administracyjnych drogą elektroniczną. To alternatywa dla papierowej administracji. System ePUAP daje możliwość załatwienia wielu spraw urzędowych przez internet. Z ePUAPem można kontaktować się z dowolnego miejsca (dom, praca, podróż) i w dowolnym czasie (weekend, noc, wakacje) - sprawy urzędowe można załatwiać przebywając nawet poza granicami Polski.

Więcej informacji na stronie
www.gov.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Jeżewie, pok. nr 18 (I piętro) tel. 52 33 078 17

Załóż Profil Zaufany - krok po kroku - film instruktażowy