Brak treści artykułu

Załączniki:

Opinia KSWIP do petycji
Uchwała nr XXXV/285/2021
Petcja z dn. 19.03.2021 r. dot. utworzenia szkół dla dorosłych