Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia w Jeżewie
ul. Łąkowa 2
86-131 Jeżewo
tel.: 52 33 180 22 / 780 179 223

e-mail: gwio@jezewo.eu
Adres skrytki ePUAP: /GWIOJezewo/SkrytkaESP 


NIP: 559 20 52 564
REGON: 385149880

Kierownik - Joanna Barwik

Zgłaszanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych
697 097 766 - telefon dyżurny, całodobowo

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jeżewo:
Uchwała nr XXXVII/296/2021


Taryfy, które obowiązują od dnia 18.01.2022 r. 

DECYZJA PGW: Taryfy, które obowiązują od dnia 18.01.2022 r.

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę od 1 do 36 miesiąca obowiązywania:

- cena wody (zł/m3): 2,82 zł netto / m3
- stawka opłaty abonamentowej: 2,50 zł netto / miesiąc

Wysokość cen za odprowadzone ścieki od 1 do 12 miesiąca obowiązywania:
- cena za 1m3 odprowadzonych ścieków: 6,95 zł netto / m3

Wysokość cen za odprowadzone ścieki od 13 do 24 miesiąca obowiązywania:
- cena za 1m3 odprowadzonych ścieków: 6,98 zł netto / m3

Wysokość cen za odprowadzone ścieki od 25 do 36 miesiąca obowiązywania:
- cena za 1m3 odprowadzonych ścieków: 7,01 zł netto / m3Załączniki:

Aktualne taryfy za wodę i ścieki
Uchwała nr XXXVII/296/2021
Taryfy, które obowiązują od dnia 18.01.2022 r.