Informacja za I półrocze 2021 r.
Zarządzenie nr 83/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 13 sierpnia 2021
w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy Jeżewo o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jeżewo za 2021 r.
Zarządzenie nr 24/2022 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 21 marca 2022
w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy Jeżewo o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2021 r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Informacja za I półrocze 2020 r.
Zarządzenie nr 76/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 10 sierpnia 2020
w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy Jeżewo o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jeżewo za 2020 r.
Zarządzenie nr 30/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 15 marca 2021

w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy Jeżewo o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2020r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Informacja za I półrocze 2019 r.
Zarządzenie nr 67/2019 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 13 sierpnia 2019
w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy Jeżewo o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jeżewo za 2019 r.
Zarządzenie nr 41/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 27 marca 2020
w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy Jeżewo o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2019 r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Informacja za I półrocze 2018 r.
Zarządzenie nr 75/2018 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 22 sierpnia 2018
w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy Jeżewo o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jeżewo za 2018 r.
Zarządzenie nr 23/2019 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 29 marca 2019
w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy Jeżewo o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jeżewo za 2018 r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy FinansowejZałączniki:

Informacja za I półrocze 2021 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jeżewo za 2021 r.
Informacja za I półrocze 2020 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jeżewo za 2020 r.
Informacja za I półrocze 2019 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jeżewo za 2019 r.
Informacja za I półrocze 2018 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jeżewo za 2018 r.