Wójt Gminy Jeżewo – Maciej Rakowicz

pokój 15, I piętro
ul. Świecka 12
86-131 Jeżewo

tel. 52 33 180 25
fax 52 522 81 49

e-mail: m.rakowicz@jezewo.eu


Sekretarz Gminy – Marta Polakowska

pokój 16, I piętro
ul. Świecka 12
86-131 Jeżewo

tel. 52 33 180 31
fax 52 522 81 49

e-mail: m.polakowska@jezewo.eu


Skarbnik Gminy – Kamilla Prabucka

pokój 17, I piętro
ul. Świecka 12
86-131 Jeżewo

tel. 52 33 078 16
fax 52 522 81 49

e-mail: skarbnik@jezewo.eu