W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Jeżewo

ul. Świecka 12
86-131 Jeżewo

tel.: (+48) 52 33 180 25
fax: 52 522 81 49

e-mail: sekretariat@jezewo.eu 
Adres skrytki ePUAP:
/t1ow016ykz/SkrytkaESP 

Archiwalna strona BIP

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy ewidencja ludności
Komórka odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Miejsce załatwienia
Pokój nr 21
Referat Administracji
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Świecka 12
86-131 Jeżewo

Osoba upoważniona do kontaktu
Dominika Rakowicz

Telefon kontaktowy
52 33 078 18

Wymagane dokumenty

 • druk  „zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej”’
 • dowód osobisty lub paszport
 • pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej)
 • jeśli osoba zgłaszająca własny wyjazd wnosi o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wyjazd poza granice RP: wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu wydania zaświadczenia (opłacie skarbowej nie podlegają zaświadczenia zwolnione z opłaty w trybie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej)
 • jeśli o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wyjazd poza granice RP wnosi pełnomocnik: wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu wydania zaświadczenia oraz dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu oraz pełnomocnictwa złożone w sprawie wydania zaświadczenia zwolnionego z opłaty w trybie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej)

Złóż wniosek przez Internet
Dokument można przesłać drogą elektroniczną wypełniając poniższy formularz znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP).

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

albo formularzy znajdujących się na stronie Ministerstwa Cyfryzacji

Zgłoś wyjazd za granicę

Złożona informacja musi być podpisana Profilem Zaufanym, elektronicznym podpisem osobistym lub  bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

Opłata skarbowa
17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii od każdego stosunku pełnomocnictwa. 
17 zł za zaświadczenie o wymeldowaniu (jeśli osoba zgłaszająca wymeldowanie wnosi o wydanie zaświadczenia).

Uwaga
nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłaty administracyjne
- nie dotyczy-

Opłatę skarbową należy wpłacić za pośrednictwem:

 • banku bądź Poczty Polskiej (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • w kasie Urzędu Gminy w Jeżewie,
 • na rachunek bankowy: 26 8173 0005 2003 0000 2785 0003 
  (z dopiskiem dokonywanej wpłaty, np. „ Opłata za wydanie zaświadczenia zameldowaniu na pobyt czasowy”, „Opłata za wydanie zaświadczenia w języku urzędowym UE")
  Dowód wpłaty należy  dołączyć do wniosku.

Termin i sposób załatwiania
- Niezwłocznie -

Tryb odwoławczy
- nie dotyczy -

Dodatkowe informacje
Osoba, która wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązana jest zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu z zamiarem stałego pobytu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego. Osoba, która wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego tam pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót. Zgłoszeń wyjazdu, o których mowa wyżej, dokonuje się osobiście, w formie dokumentu elektronicznego lub przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej, o której mowa w art. 33 §2 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego albo czasowego, w organie gminy właściwej ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały lub pobyt czasowy. Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, lub opiekun prawny.

Formularz do pobrania
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Załączniki

Powiadom znajomego