W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Jeżewo

ul. Świecka 12
86-131 Jeżewo

tel.: (+48) 52 33 180 25
fax: 52 522 81 49

e-mail: sekretariat@jezewo.eu 
Adres skrytki ePUAP:
/t1ow016ykz/SkrytkaESP 

Archiwalna strona BIP

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Podprogram 2021 Plus

Od miesiąca lutego 2023 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżewie rozpocznie realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2021 PLUS. 

Realizacja Podprogramu 2021 PLUS odbywać się będzie od lutego 2023r. do sierpnia 2023r.


POPŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Oprócz wydawania żywności będą prowadzone działania towarzyszące mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji osób najbardziej potrzebujących w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Kryteria, które muszą spełniać osoby chcące skorzystać z pomocy żywnościowej:

Odbiorcy    ostateczni   artykułów   spożywczych  dostarczanych  w  ramach   Programu   Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa 2014-2020    Podprogram 2021  Plus  muszą  spełniać  wymogi o kreślone  w  Ustawie  o pomocy społecznej (Dz. U. 2018, poz. 1508 z późn. zm.), a w szczególności jej art. 7, który mówi, iż pomocy udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: 
- ubóstwa; 
- sieroctwa;
- bezdomności; 
- bezrobocia; 
- niepełnosprawności; 
- długotrwałej lub ciężkiej choroby; 
- przemocy w rodzinie; 
- potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 
- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 
- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza   w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 
- trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 
- alkoholizmu lub narkomanii; 

Żywność dystrybuowana jest nieodpłatnie  dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących, spełniających wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej jw. oraz z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy (do 220%):

► 1707,20 zł dla osoby samotnej, 
► 1320,00 zł dla jednego członka w rodzinie 

Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza osobę zainteresowaną z przyznania pomocy w postaci paczki żywnościowej. Od tej zasady nie ma żadnych odstępstw. 

Warunkiem koniecznym do objęcia wsparciem jest uzyskanie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżewie „Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym”.

Po wystawienie skierowania można zgłaszać się do GOPS w Jeżewie, ul. Główna 10 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 z zaświadczeniem o wysokości dochodów netto za miesiąc poprzedzający wizytę.

W związku z przypadkiem wyrzucania wydawanej  żywności,  bardzo prosimy o przemyślenie decyzji o odbieraniu skierowań.

Informacja  o  terminie  wydawania  żywności  oraz  działaniach towarzyszących  lub ewentualnej  jego  zmianie umieszczona  będzie każdorazowo  na  stronie  internetowej  www.bip.jezewo.eu oraz tablicach informacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeżewie. 

Dystrybucję artykułów spożywczych w ramach Podprogramu 2021 Plus prowadzić będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżewie. 

Zestaw artykułów spożywczych dla 1 osoby, jak i dla osoby w rodzinie obejmuje 6 artykułów spożywczych  w całym Podprogramie 2021 Plus :

1) Artykuły skrobiowe:
- makaron jajeczny świderki  2,0 kg 

2) Artykuły mleczne:
- mleko UHT       2 l

3) Artykuły warzywne i owocowe:      
- powidła śliwkowe     0,3 kg

4) Artykuły mięsne:
- szynka wieprzowa mielona    0,9 kg      

5) Cukier:
- cukier biały   2 kg

6) Tłuszcze:
- olej rzepakowy  2 l

________________________

Wszelkie uwagi, wnioski, propozycje i skargi proszę składać do: Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżewie, siedziba ośrodka ul. Główna 10, 86-131 Jeżewo, (dawny posterunek policji), tel. 525228154 oraz Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego PKPS w Bydgoszczy lub do Rady Naczelnej PKPS w Warszawie

Powiadom znajomego