W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Jeżewo

ul. Świecka 12
86-131 Jeżewo

tel.: (+48) 52 33 180 25
fax: 52 522 81 49

e-mail: sekretariat@jezewo.eu 
Adres skrytki ePUAP:
/t1ow016ykz/SkrytkaESP 

Archiwalna strona BIP

Ostatnio opublikowane:

Znak sprawy: RRiB.6220.2.2024
Znak sprawy RRiB.6220.2.2024
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Jeżewie”.
zarządzenie nr: 14/2024
zarządzenie nr 14/2024
wydane przez Wójta Gminy Jeżewo
z dnia
w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu współpracy Gminy Jeżewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 roku oraz trybu jej pracy - konkurs ofert nr 1/2024
Status obowiązujące

Postanowienie Starosty Świeckiego BOŚ.6222.3.2024

Starosta Świecki postanawia wyrazić opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego do realizacji przez INTRO - PACKMAN sp. z o. o., ul. Laskowicka 1, 86-131 Jeżewo przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Rozbudowa hali produkcyjno - magazynowej zakładu...

Informacja w sprawie przeprowadzania kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Jeżewo RRiB.604.12.2024

RRiB.604.12.2024  W związku z wejściem w życie nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zwracamy się do mieszkańców miejscowości NOWE KRĄPLEWICE i LIPIENKI o złożenie druku informacyjnego o posiadanym zbiorniku bezodpływowym lub przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z kserokopią umowy na opróżniania zbiornika...

Stanowisko: Podinspektor ds. księgowości i płac
Stanowisko Podinspektor ds. księgowości i płac
Miejsce pracy Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia w Jeżewie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia w Jeżewie ul. Łąkowa 2, 86-131 Jeżewo
zarządzenie nr: 13/2024
zarządzenie nr 13/2024
wydane przez Wójta Gminy Jeżewo
z dnia
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 12/2024
zarządzenie nr 12/2024
wydane przez Wójta Gminy Jeżewo
z dnia
w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Przedszkola Samorządowego "Pod Kasztankiem" w Laskowicach w czasie jego nieobecności
Status obowiązujące