W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Jeżewo

ul. Świecka 12
86-131 Jeżewo

tel.: (+48) 52 33 180 25
fax: 52 522 81 49

e-mail: sekretariat@jezewo.eu 
Adres skrytki ePUAP:
/t1ow016ykz/SkrytkaESP 

Archiwalna strona BIP

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021

 
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Podprogram 2021

Od miesiąca grudnia 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżewie rozpocznie realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2021.

Realizacja Podprogramu 2021 odbywać się będzie w okresie od grudnia 2021 r. do maja 2022 r.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Oprócz wydawania żywności będą prowadzone działania towarzyszące mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji osób najbardziej potrzebujących w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Kryteria, które muszą spełniać osoby chcące skorzystać z pomocy żywnościowej

 Odbiorcy ostateczni artykułów spożywczych dostarczanych w ramach PROGRAMU FEAD, Podprogram 2021 muszą spełniać wymogi określone w Ustawie o pomocy społecznej (Dz. U. 2018, poz. 1508 z późn. zm.), a w szczególności jej art. 7, który mówi, iż pomocy udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: 
- ubóstwa; 
- sieroctwa;
- bezdomności; 
- bezrobocia; 
- niepełnosprawności; 
- długotrwałej lub ciężkiej choroby; 
- przemocy w rodzinie; 
- potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 
- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 
- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 
- trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 
- alkoholizmu lub narkomanii; 

Żywność dystrybuowana jest nieodpłatnie dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących, spełniających wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej jw. oraz z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy (do 220%):

► 1542,20 zł dla osoby samotnej, 
► 1161,60 zł dla jednego członka w rodzinie 

Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza osobę zainteresowaną z przyznania pomocy w postaci paczki żywnościowej. Od tej zasady nie ma żadnych odstępstw.

Warunkiem koniecznym do objęcia wsparciem jest uzyskanie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżewie „Skierowania do otrzymywania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym”.

Po wystawienie skierowania można zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżewie, ul. Główna 10,  w terminie do 15 stycznia 2022r. (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00).

Informacja o terminie wydawania żywności oraz działaniach towarzyszących lub ewentualnej jego zmianie umieszczona będzie każdorazowo na stronie internetowej www.bip.jezewo.eu oraz tablicach informacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeżewie. 

Dystrybucję artykułów spożywczych w ramach Podprogramu 2021 prowadzić będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżewie. 

Wydawane będą paczki żywnościowe w skład których jednorazowo wchodzić będą co najmniej trzy artykuły z różnych grup towarowych, przy czym zestaw artykułów spożywczych dla 1 osoby w całym Podprogramie 2021 obejmuje:

1) Artykuły skrobiowe:
-       makaron jajeczny świderki 4,5 kg,
-       kasza jęczmienna      1 kg,     

2) Artykuły mleczne:
-      mleko UHT       5 l,

3) Artykuły warzywne i owocowe:
-       groszek z marchewką   3,2 kg, 
-       koncentrat pomidorowy   1,12 kg,
-       powidła śliwkowe     1,5 kg,

4)Artykuły mięsne:
-       szynka drobiowa     1,8 kg, 
-       szynka wieprzowa mielona     1,2 kg,
-       filet z makreli w oleju    0,85 kg,

5) Cukier:
-       cukier biały   4 kg,
________________________

Wszelkie uwagi, wnioski, propozycje i skargi proszę składać do: Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżewie, siedziba ośrodka ul. Główna 10, 86-131 Jeżewo, (dawny posterunek policji), tel. 525228154 oraz Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego PKPS w Bydgoszczy lub do Rady Naczelnej PKPS w Warszawie

Powiadom znajomego