W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Jeżewo

ul. Świecka 12
86-131 Jeżewo

tel.: (+48) 52 33 180 25
fax: 52 522 81 49

e-mail: sekretariat@jezewo.eu 
Adres skrytki ePUAP:
/t1ow016ykz/SkrytkaESP 

Archiwalna strona BIP

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 obok gminy żłobki lub kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić inne jednostki samorządu terytorialnego, instytucje publiczne, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej. Żłobkiem lub klubem dziecięcym jest każda jednostka organizacyjna, która niezależnie od nazwy wykonuje zadania określone w art. 10 ustawy tzn. w szczególności:

1) zapewnia dziecku opiekę w warunkach zbliżonych do domowych;
2) gwarantuje dziecku właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
3) prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne uwzględniające rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy do jego wieku.

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 roku prawo przedsiębiorców. Oznacza to, że przed rozpoczęciem działalności żłobek lub klub dziecięcy musi zostać wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez wójta, burmistrza lub prezydenta właściwego ze względu na miejsce funkcjonowania planowanej placówki.

Wszystkie czynności związane z wpisem, zmianami i wykreśleniem żłobka lub klubu dziecięcego z rejestru odbywają się za pośrednictwem prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Portalu Informacyjno-Usługowy Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/)

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzony przez Wójta Gminy Jeżewo

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych zawierający wszystkie dane dotyczące poszczególnych placówek (m.in. dane teleadresowe oraz dane dotyczące wysokości opłat, ilości miejsc, ilości zapisanych dzieci, godziny pracy placówki ) znajduje się na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl

W przypadku poszukiwania żłobków lub klubów z terenu Gminy Jeżewo po wejściu na stronę wskazaną wyżej należy wybrać:

1) województwo –  kujawsko-pomorskie;
2) powiat – świecki;
3) gmina – Jeżewo;
4) ewentualnie doprecyzować szukaną placówkę i rodzaj instytucji.

Rejestr zawiera m.in.:

1) dane teleadresowe żłobka lub klubu dziecięcego;
2) dane podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy;
3) liczbę miejsc;
4) liczbę zapisanych dzieci;
5) godziny pracy placówki;
6) informacje o opłatach za opiekę i wyżywienie;
7) informacje o ewentualnych zniżkach udzielanych przez właściciela żłobka, klubu dziecięcego;
8) informacje czy żłobek/klub jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Od 1 stycznia 2018 r. jedyna dopuszczalną ustawą możliwością uzyskania wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych jest złożenie poprzez przygotowany i prowadzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/) elektronicznego wniosku o wpis do rejestru.

Przed przystąpieniem do składania wniosku o wpis do rejestru niezbędne jest wcześniejsze założenie konta na Portalu Emp@tia co wiąże się z koniecznością posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Informacje jak założyć profil zaufany można znaleźć pod adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany

Do składanego elektronicznie za pośrednictwem portalu Emp@tia wniosku o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (wzór wniosku znajduje się na stronie) należy dołączyć:

1) Decyzję Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej potwierdzającą spełnienie przez budynek/lokal przeznaczony na żłobek/klub dziecięcy wymagań przeciwpożarowych;
2) Decyzję Państwowego Inspektora Sanitarnego potwierdzającą spełnienie wymagań przez budynek/lokal przeznaczony na żłobek wymagań sanitarno-lokalowych (w przypadku rejestracji żłobka) lub pozytywną opinię o lokalu Wójta Gminy Jeżewo (w przypadku klubu dziecięcego);
3) W przypadku żłobka/klubu dziecięcego zakładanego przez osobę fizyczną zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
4) Oświadczenie lub zaświadczenie o dokonaniu opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Wpis do rejestru następuje nie później niż do 7 dni od złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku. W tym terminie za pośrednictwem portalu Emp@tia składający wniosek otrzymuje zaświadczenie o wpisie do rejestru.

Wprowadzanie zmian do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Zgodnie z art. 35 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w przypadku zmian danych lub informacji w rejestrze podmiot wpisany do rejestru zobowiązany jest za pośrednictwem prowadzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/) w terminie do:

1) 14 dni od dnia zaistnienia zmian wystąpić do Wójta Gminy Jeżewo z wnioskiem o zmianę danych lub informacji. Dotyczy to zmian następujących danych:

·         nazwy, imienia i nazwiska, siedziby lub adresu podmioty prowadzącego żłobek lub klub;
·         numerów NIP lub REGON podmiotu prowadzącego żłobek;
·         miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
·         informacji o zawieszeniu prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
·         zmiany liczby miejsc w żłobku/klubie dziecięcym;
·         informacji czy żłobek, klub jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

2) 3 dni od dnia zaistnienia zmian samodzielnie uaktualnić dane w portalu Emp@tia w przypadku zmian pozostałych danych z rejestru w tym przede wszystkim zmian:

·         godzin pracy żłobka/klubu dziecięcego;
·         adresu poczty elektronicznej lub nr telefonu;
·         liczby dzieci zapisanych do żłobka/klubu dziecięcego;
·         wysokości opłat w żłobku/klubie dziecięcym.

Wykreślenie z rejestru żłobków lub klubów dziecięcych

Zgodnie z art. 32 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 wykreślenie z rejestru żłobków i klubów następuje w przypadku:

1) złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie żłobka lub klubu dziecięcego;
2) wykreślenia podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy przez Wójta Gminy Jeżewo na skutek nieusunięcia przez podmiot w wyznaczonym terminie nieprawidłowości w prowadzeniu placówki;
3) przekazania we wniosku o wpis do rejestru lub w załącznikach do wniosku informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

W przypadku ew. pytań lub wątpliwości dotyczących wpisu, zmiany wpisu i wykreślenia żłobka lub klubu dziecięcego z rejestru prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Jeżewo, tel. 52 33 078 21

Powiadom znajomego