W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Jeżewo

ul. Świecka 12
86-131 Jeżewo

tel.: (+48) 52 33 180 25
fax: 52 522 81 49

e-mail: sekretariat@jezewo.eu 
Adres skrytki ePUAP:
/t1ow016ykz/SkrytkaESP 

Archiwalna strona BIP

Obwieszczenia

XML
Znak sprawy: RRiB.6722.1.10.2023
Znak sprawy RRiB.6722.1.10.2023
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 204/21, 204/11, 246, 204/7 położonych w obrębie Jeżewo w gminie Jeżewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Znak sprawy: RRiB.6733.4.5.2023
Znak sprawy RRiB.6733.4.5.2023
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Wójta Gminy Jeżewo o wydaniu w dniu 07.09.2023 r. decyzji nr 3/2023 dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV realizowanej w ramach zasilenia działki nr 332 położonej w obrębie ewidencyjnym Krąplewice, miejscowości Krąplewice.  Inwestycja swoim zakresem obejmie działki nr 328, 104/2,...
Znak sprawy: RRiB.6733.4.3.2023
Znak sprawy RRiB.6733.4.3.2023
Rodzaj dokumentu zakończenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV realizowanej w ramach zasilenia działki nr 332 położonej w obrębie ewidencyjnym Krąplewice, miejscowości Krąplewice. Inwestycja swoim...
Znak sprawy: RRiB.6733.4.1.2023
Znak sprawy RRiB.6733.4.1.2023
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV realizowanej w ramach zasilenia działki nr 332 położonej w obrębie ewidencyjnym Krąplewice, miejscowości Krąplewice....
Znak sprawy: RRiB.6722.1.1.2023
Znak sprawy RRiB.6722.1.1.2023
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 204/21, 204/11, 246 i 204/7 położonych w obrębie Jeżewo w gminie Jeżewo  Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) zawiadamiam o...
Znak sprawy: RRiB.6722.1.2.2023
Znak sprawy RRiB.6722.1.2.2023
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 204/21, 204/11, 246 i 204/7 położonych w obrębie Jeżewo w gminie Jeżewo Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...
Znak sprawy: RRiB.6730.7.5.2023
Znak sprawy RRiB.6730.7.5.2023
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wydaniu w dniu 04.05.2023 r. decyzji nr 7/2023 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania obiektu będącego placówką opiekuńczo wychowawczą na budynek policji wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowie kratownicowego masztu antenowego, na działce nr 111/46...
Znak sprawy: RRiB.6730.7.3.2023
Znak sprawy RRiB.6730.7.3.2023
Rodzaj dokumentu zakończenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Na podstawie art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2022 r. poz. 2000), zawiadamia się strony postępowania administracyjnego, że został przygotowany projekt decyzji oraz otrzymano stosowne uzgodnienia wydane przez instytucje wskazane w art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu...
Znak sprawy: RRiB.6730.7.1.2023
Znak sprawy RRiB.6730.7.1.2023
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek p. Macieja Pikuły działającego w imieniu i na rzecz Gminy Jeżewo w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania obiektu będącego placówką opiekuńczo – wychowawczą na komisariat policji wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowie...
Znak sprawy: RRiB.6733.3.5.2023
Znak sprawy RRiB.6733.3.5.2023
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wydaniu w dniu 03.04.2023 r. decyzji nr 2/2023 dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi gminnej o długości około 800 m w miejscowości Białe, gminie Jeżewo. Inwestycja swoim zakresem obejmować będzie działki nr 125, 130, 189, 194 położone w obrębie ewidencyjnym Białe oraz działkę nr 207 położoną w obrębie...