W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Jeżewo

ul. Świecka 12
86-131 Jeżewo

tel.: (+48) 52 33 180 25
fax: 52 522 81 49

e-mail: sekretariat@jezewo.eu 
Adres skrytki ePUAP:
/t1ow016ykz/SkrytkaESP 

Archiwalna strona BIP

Obwieszczenia

XML
Znak sprawy: RRiB.6733.5.5.2024
Znak sprawy RRiB.6733.5.5.2024
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wydaniu w dniu 17.06.2024 r. dla Enea Operator Sp. z o.o. w Poznaniu Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Świecie, ul. Wojska Polskiego 38A, 86 – 105 Świecie działających przez pełnomocnika Przemysława Proczka zam. ul. Dworcowa 77/4, 85 – 009 Bydgoszcz decyzji nr 3/2024 dla inwestycji celu publicznego polegającej na...
Znak sprawy: RRiB.6733.4.5.2024
Znak sprawy RRiB.6733.4.5.2024
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis RRiB.6733.4.5.2024 O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY JEŻEWO Na podstawie art.72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca...
Znak sprawy: RRiB.6733.5.3.2024
Znak sprawy RRiB.6733.5.3.2024
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie, że został przygotowany projekt decyzji oraz otrzymano stosowne uzgodnienia wydane przez instytucje wskazane w art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U z 2023 r. poz. 977), dla inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na przebudowie sieci...
Znak sprawy: RRiB.6722.2.24.2024
Znak sprawy RRiB.6722.2.24.2024
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis RRiB.6722.2.24.2024                             OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JEŻEWO  o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Laskowice, gmina Jeżewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca...
Znak sprawy: RRiB.6733.4.1.2024
Znak sprawy RRiB.6733.4.1.2024
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis O B W I E S Z C Z E N I E  o wszczęciu na wniosek z dnia 09.04.2024 r. złożonego przez Gminę Jeżewo, ul. Świecka 12, 86 – 131 Jeżewo działającej przez pełnomocnika Dariusza Wyrzykowskiego reprezentującego Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe PROJ-EKO Sp. z o.o., ul. Okrzei 15, 64 – 920 Piła, postępowania administracyjnego w sprawie wydania...
Znak sprawy: RRiB.6722.1.1.2024
Znak sprawy RRiB.6722.1.1.2024
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północnej części obrębu Buczek w gminie Jeżewo Na podstawie art. 17  pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z...
Znak sprawy: RRiB.6733.3.1.2024
Znak sprawy RRiB.6733.3.1.2024
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek z dnia 21.03.2024 r. (wpływ do tut. urzędu 22.03.2024 r.) złożonego przez Enea Operator Sp. z o.o. w Poznaniu Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Świecie, ul. Wojska Polskiego  38A, 86 – 105 Świecie działających przez pełnomocnika Tomasza Suchomskiego reprezentującego Przedsiębiorstwo Usług...
Znak sprawy: RRiB.6722.2.1.2024
Znak sprawy RRiB.6722.2.1.2024
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JEŻEWO  o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego Gminy Jeżewo  Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o...
Znak sprawy: RRiB.6722.2.22.2024
Znak sprawy RRiB.6722.2.22.2024
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis RRiB.6722.2.22.2024                            Jeżewo, 8 stycznia 2024 r.  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JEŻEWO o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Laskowice, gmina Jeżewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt...
Znak sprawy: RRiB.6730.53.5.2023/2024
Znak sprawy RRiB.6730.53.5.2023/2024
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wydaniu w dniu 19.01.2024 r. decyzji nr 10/2024 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków garażowych na działce nr 111/46 położonej w obrębie ewidencyjnym Laskowice, gminie Jeżewo.