W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Jeżewo

ul. Świecka 12
86-131 Jeżewo

tel.: (+48) 52 33 180 25
fax: 52 522 81 49

e-mail: sekretariat@jezewo.eu 
Adres skrytki ePUAP:
/t1ow016ykz/SkrytkaESP 

Archiwalna strona BIP

Obwieszczenia

XML
Znak sprawy: RRiB.6722.1.15.2022
Znak sprawy RRiB.6722.1.15.2022
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis RRiB.6722.1.15.2022                            Jeżewo, 14 listopad 2022 r.  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JEŻEWO  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części obrębu ewidencyjnego Jeżewo, gmina Jeżewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy...
Znak sprawy: RRiB.6733.19.1.2022
Znak sprawy RRiB.6733.19.1.2022
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Pani Marty Polakowskiej działającej w imieniu i na rzecz Gminy Jeżewo, ul. Świecka 12, 86 – 131 Jeżewo z dnia 24.11.2022 r., postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej i...
Znak sprawy: RRiB.6733.17.5.2022
Znak sprawy RRiB.6733.17.5.2022
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wydaniu w dniu 03.11.2022 r. decyzji nr 19/2022  dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie instalacji radiokomunikacyjnej P4 SWE3801A na działce nr 113/82 położonej w obrębie ewidencyjnym Krąplewice, gminie Jeżewo. 
Znak sprawy: RRiB.6733.18.2.2022
Znak sprawy RRiB.6733.18.2.2022
Rodzaj dokumentu postanowienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Postanowienie w sprawie zawieszenia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie: „ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 SWE3701A na działce nr 77/9 położonej w obrębie ewidencyjnym Laskowice, gminie Jeżewo”. 
Znak sprawy: RRiB.6733.17.3. 2022
Znak sprawy RRiB.6733.17.3. 2022
Rodzaj dokumentu zakończenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Na podstawie art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U  z 2020 r. poz. 256), zawiadamia się strony postępowania administracyjnego, że został przygotowany projekt decyzji oraz otrzymano stosowne uzgodnienia wydane przez instytucje wskazane w art. 53  ust. 4  ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o...
Znak sprawy: RRiB.6733.18.1.2022
Znak sprawy RRiB.6733.18.1.2022
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek z dnia 07.10.2022 r. złożony przez wnioskodawcę P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02 – 677 Warszawa reprezentowanego przez Pana Dariusza Wrońskiego, ul. Armii Krajowej 116/21, 81-824 Sopot, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla...
Znak sprawy: RRiB.6733.17.1.2022
Znak sprawy RRiB.6733.17.1.2022
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek z dnia 04.11.2021 r. złożony przez wnioskodawcę P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02 – 677 Warszawa reprezentowanego przez Pana Marcina Bachórz, ul. Siennicka 30, 80 – 758 Gdańsk, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia...
Znak sprawy: RRiB.6733.12.9.2022
Znak sprawy RRiB.6733.12.9.2022
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 18/2022 zmieniającej decyzje nr 12/2022 z dnia 12.07.2022 r. wydaną dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej drogi gminnej – odnoga ul. Leśnej w Jeżewie. Inwestycja swoim zakresem obejmie działki nr 1/8, 92/3 obręb ewidencyjny Jeżewo oraz nr 229 obręb Nadleśnictwo Dąbrowa, wszystkie położone w gminie...
Znak sprawy: RRiB.6733.16.9.2022
Znak sprawy RRiB.6733.16.9.2022
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wydaniu w dniu 05.09.2022 r. decyzji nr 17/2022 zmieniającej decyzje nr 16/2022 z dnia 12.07.2022 r. wydaną dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej drogi gminnej – ul. Czesława Miłosza w Laskowicach. Inwestycja swoim zakresem obejmie działki nr 28/25, 29/12, 29/30, 30, 13, 1/62, 27, 28/7, 1/9 obręb ewidencyjny Laskowice,...
Znak sprawy: RRiB.6722.4.12.2022
Znak sprawy RRiB.6722.4.12.2022
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów ewidencyjnych Lipno i Krąplewice, gmina Jeżewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.