W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Jeżewo

ul. Świecka 12
86-131 Jeżewo

tel.: (+48) 52 33 180 25
fax: 52 522 81 49

e-mail: sekretariat@jezewo.eu 
Adres skrytki ePUAP:
/t1ow016ykz/SkrytkaESP 

Archiwalna strona BIP

Dotacja na wymianę pieca 2024 r.

RRiB.604.17.2024

Dotacje na wymianę pieca 2024 r.

Wójt Gminy Jeżewo ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej na wymianę systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Jeżewo.

Nabór wniosków odbywać się będzie w terminie od dnia 2 kwietnia 2024 r. do dnia 12 kwietnia 2024 r. 

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich składania. Z uwagi na ograniczenie środków finansowych przeznaczonych na ten cel, dofinansowaniem objętych będzie tylko 10 źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym. 
I. Warunki składania wniosków: 
1. Wniosek musi zostać złożony w formie przygotowanego formularza, który można pobrać: 
- za pośrednictwem strony internetowej: bip.jezewo.eu w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce  Ochrona Środowiska, pn.: „Dotacje na wymianę pieca 2024 r.” 
- osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Jeżewo ul. Świecka 12, 86-131 Jeżewo, w godzinach pracy Urzędu, pok. nr 8. 
2. Wnioski można składać tylko i wyłącznie w okresie naboru. Wnioski składane przed i  po okresie naboru nie będą rozpatrywane. 
3. Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne wnioski, tj. zawierające wszystkie niezbędne załączniki wymienione we wniosku. 
WAŻNE! Nie można składać wniosków o dotację na kotły węglowe. 
Ww. program nie obejmuje wymiany źródeł ciepła w nieruchomościach wykorzystywanych sezonowo, np. w domkach letniskowych oraz zadań polegających na montażu kominków. 
4. Dofinansowaniu podlegają zadania wykonane nie wcześniej niż po dniu podpisania umowy z Wójtem Gminy Jeżewo oraz  nie związane z wymianą innych źródeł ciepła niż źródła na paliwa stałe. 
5. Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli w budynku/lokalu mieszkalnym obok ogrzewania węglowego istnieje już inne alternatywne ekologiczne źródło ciepła (np. piec na gaz lub inne ogrzewanie wymienione w punkcie III). 
6. Wnioski wraz z załącznikami można składać wyłącznie w Urzędzie Gminy Jeżewo ul. Świecka 12, 86-131, (sekretariat pok. Nr 14),  w godzinach pracy Urzędu. Szczegółowych informacji na temat naboru udziela pracownik ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Urzędu Gminy Jeżewo w godzinach pracy Urzędu (tel. 523307824), pok. nr 8. 
7. Wnioskodawca zobowiązany jest zrealizować przedsięwzięcie w terminie do dnia 30.09.2024 r. 
II. Kto może się ubiegać o dofinansowanie: 
1. Osoby fizyczne, posiadające prawo do dysponowania nieruchomością położoną na terenie Gminy Jeżewo, na której planowana jest wymiana źródła ciepła, tj.: właściciele, współwłaściciele nieruchomości, stanowiący budynek mieszkalny jednorodzinny lub lokal mieszkalny, wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe lub użytkownicy wieczyści nieruchomości, na których posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny, wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe. 2. Dofinansowaniu nie podlegają zabudowy, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza. 
III. Co podlega dofinansowaniu 
Dofinansowaniu podlega wyłącznie całkowita wymiana źródła ciepła zasilanego paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na: 
· Kotły na paliwo stałe, z wyłączeniem kotłów na węgiel (ekogroszek)1) 
· Kotły gazowe 2) 
· Kotły olejowe 2) 
· Kotły elektryczne (piece zasilane prądem elektrycznym) 
· Pompy ciepła powietrzne 3) 
· Pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub z wody 3) 
Dotacja (koszt kwalifikowany) obejmuje: zakup, montaż i uruchomienie źródła ciepła. 
WAŻNE! Objaśnienia: 
1)   Kotły na paliwa stałe muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania: a) klasy 5, określone w normie PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze – Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW –Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub b) zakupione i montowane kotły na paliwa stałe - na biomasę muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń minimum wymagania wynikające z przepisów określonych w środkach wykonawczych do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 (ekoprojektu) w szczególności w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe, c) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1690), w szczególności w zakresie zakazu stosowania w konstrukcji kotłów rusztu awaryjnego. 
2)  Kotły na paliwa ciekłe i gazowe muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r., uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz 3 zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne. 
3) Pompy ciepła zakupione i montowane muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+. 
Pompy ciepła o zainstalowanej mocy cieplnej do 40 kW posiadającej następujące wartości wskaźników COP: a) pompa ciepła typu powietrze/woda w punkcie pracy A2W35:COP≥3,1; b) pompa ciepła typu solanka/woda w punkcie pracy B0W35:COP≥4,3; c) pompa ciepła typu woda/woda w punkcie pracy W10W35:COP≥5,1; d) pompa ciepła typu bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda, w punkcie pracy E4W35: COP≥4,3. 
IV. Wysokość dofinansowania
Dotacja dofinansowanie kosztów inwestycji wynosi z budżetu Gminy Jeżewo 4 000 zł. 
WAŻNE! Dotacja przekazywana będzie w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z realizacją zadania po jego zakończeniu (najpierw Wnioskodawca ponosi wszelkie koszty, później otrzyma dotację). 

Wójt Gminy Jeżewo
/-/ Maciej Rakowicz 

Wniosek o udzielenie dotacji na wymianę sysytemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródło ciepła .zm. 2024

Zał. nr 1 do wniosku o rozliczenie dotacji -Oświadczenie o likwidacji dotychczasowego źródła ciepła
Zał. nr 1 do wniosku o udzielenie dotacji - Zgoda współwłaściciela nieruchomości
Zał. nr 2 do wniosku o rozliczenie dotacji - Oświadczenie o nie wymaganiu pozwolenia na budowe lub zgłoszenia robót
Zał. nr 2 do wniosku o udzielenie dotacji - Pełnomocnictwo

Umowa druk
protokół zdawczo-odbiorczy
Wniosek o rozliczenie dotacji

uchwała z dnia 1 lutego 2024 - zmieniająca
uchwała z dnia 17 czerwca 2021 r.
uchwałą z dnia 24 marca 2022 - zmieniająca

Załączniki

Umowa druk pdf, 610 kB

Powiadom znajomego