W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Jeżewo

ul. Świecka 12
86-131 Jeżewo

tel.: (+48) 52 33 180 25
fax: 52 522 81 49

e-mail: sekretariat@jezewo.eu 
Adres skrytki ePUAP:
/t1ow016ykz/SkrytkaESP 

Archiwalna strona BIP

Dodatek węglowy i dodatek dla gospodarstw domowych

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy dodatek węglowy
Komórka odpowiedzialna Referat Administracji

Miejsce załatwienia
Pokój 19, 20
Referat Administracji
Urząd Gminy w Jeżewie
ul. Świecka 12, 86-131 Jeżewo

Telefon kontaktowy
52 33 078 30

Dodatek węglowy i dodatek dla gospodarstw domowych są świadczeniami pieniężnymi, które mają na celu zapewnić wsparcie finansowe w związku z sytuacją na rynku paliw.

Komu przysługuje dodatek węglowy

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Ile wynosi dodatek węglowy

Dodatek węglowy wynosi 3000 złotych.

Komu przysługuje dodatek dla gospodarstw domowych

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:
1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy
2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG
3) kocioł olejowy
- zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Ile wynosi dodatek dla gospodarstw domowych

Dodatek dla gospodarstw domowych wynosi:
1) 3000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
2) 1000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
3) 500 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
4) 2000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Uwaga

Dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługują osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

Gospodarstwo domowe tworzą:

·  gospodarstwo domowe jednoosobowe - osoba samotnie zamieszkująca i gospodarująca;

·  gospodarstwo domowe wieloosobowe - osoba, która wnioskuje o przyznanie dodatku węglowego oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.).

Jak złożyć wniosek na dodatek węglowy i dodatek dla gospodarstw domowych

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego i dodatku dla gospodarstw domowych można składać w urzędzie gminy osobiście oraz online przez ePUAP z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony przez Profil Zaufany.

We wniosku należy podać numer rachunku bankowego na który ma zostać wypłacone świadczenie.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego i dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Jak powiadomimy o przyznaniu dodatku węglowego i dodatku dla gospodarstw domowych

Przyznanie dodatku nie wymaga wydania decyzji.

Jeżeli we wniosku podasz adres poczty elektronicznej  prześlemy informację o przyznaniu dodatku na ten adres.

Jeżeli nie podasz adresu poczty elektronicznej, będziesz mógł odebrać informację o przyznaniu dodatku w urzędzie gminy.

Odmowa przyznania dodatku, uchylenie lub zmiana prawa do dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wymagają wydania decyzji.

Jak będzie wypłacany dodatek węglowy i dodatek dla gospodarstw domowych

Dodatek węglowy będzie wypłacany w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r.

Dodatek dla gospodarstw domowych będzie wypłacany w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Wnioski do pobrania:

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego - wersja elektroniczna

Jak wypełnić wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych

Jak wypełnić wniosek o dodatek węglowy

Załączniki

Powiadom znajomego