W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Jeżewo

ul. Świecka 12
86-131 Jeżewo

tel.: (+48) 52 33 180 25
fax: 52 522 81 49

e-mail: sekretariat@jezewo.eu 
Adres skrytki ePUAP:
/t1ow016ykz/SkrytkaESP 

Archiwalna strona BIP

Wniosek o przekazanie, aktualizację lub usunięcie danych z rejestru danych kontaktowych osób fizycznych

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy ewidencja ludności
Komórka odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Miejsce załatwienia
Pokój nr 21
Referat Administracji
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Świecka 12
86-131 Jeżewo

Osoba upoważniona do kontaktu
Dominika Rakowicz

Telefon kontaktowy
52 33 078 18

Termin i sposób załatwienia
Dane do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych przekazuje, aktualizuje lub usuwa samodzielnie pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, której dane dotyczą, przy użyciu usługi online udostępnionej przez Ministra Cyfryzacji, lub za pośrednictwem podmiotu, o którym mowa w art.2 ust.1 pkt 1, 2 i 4 -8, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, posiadający dostęp do rejestru danych kontaktowych, osobiście w siedzibie tego podmiotu.

Wniosek złożony w naszym Urzędzie realizujemy niezwłocznie w obecności wnioskodawcy. 

Złóż wniosek przez Internet
Dane do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych przekazuje, aktualizuje lub usuwa samodzielnie osoba fizyczna przy użyciu usługi online udostępnionej przez Ministra Cyfryzacji. Złożona informacja musi być podpisana podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Rejestr danych kontaktowych osób fizycznych

Wymagane dokumenty
Wniosek, dokument stwierdzający tożsamość.

Opłata skarbowa
- nie dotyczy –

Opłaty administracyjne
- nie dotyczy –

Tryb odwoławczy
- nie dotyczy -  

Informacje dodatkowe
Dane w rejestrze danych kontaktowych osób fizycznych są przetwarzane za zgodą osób, których dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn.zm.) (dalej: RODO) w związku z przepisem szczególnym zawarty w rozdziale 3a ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w celu ułatwienia, podmiotom wymienionym poniżej, kontaktu z osobami fizycznymi w związku z usługami i zadaniami publicznymi realizowanymi na rzecz tych osób.  

Dane z rejestru danych kontaktowych udostępnia się w drodze teletransmisji danych:

  • organom administracji rządowej, organom kontroli państwowej i ochrony prawa, sądom, jednostkom organizacyjnym prokuratury, organom i jednostkom samorządu terytorialnego
  • jednostkom budżetowym i samorządowym zakładom budżetowym
  • samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej oraz spółkom wykonującym działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej
  • Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
  • Narodowemu Funduszowi Zdrowia
  • państwowym lub samorządowym osobom prawnym utworzonym na podstawie odrębnych ustaw w celu realizacji zadań publicznych
  • uczelniom
  • podmiotom, które zawarły porozumienie z Ministrem Cyfryzacji w zakresie świadczenia usług na ePUAP lub korzystania z usług sieciowych pozwalających na wykorzystanie profilu zaufanego
  • organom wyborczym
  • Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi.

Załączniki

Powiadom znajomego