W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Jeżewo

ul. Świecka 12
86-131 Jeżewo

tel.: (+48) 52 33 180 25
fax: 52 522 81 49

e-mail: sekretariat@jezewo.eu 
Adres skrytki ePUAP:
/t1ow016ykz/SkrytkaESP 

Archiwalna strona BIP

Zaświadczenie z ewidencji ludności zawierające odpis danych wnioskodawcy

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy ewidencja ludności
Komórka odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Miejsce załatwienia
Pokój nr 21
Referat Administracji
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Świecka 12
86-131 Jeżewo

Osoba upoważniona do kontaktu
Dominika Rakowicz

Telefon kontaktowy
52 33 078 18

Wymagane dokumenty

  1. wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności,
  2. dowód wniesienia opłaty skarbowej za zaświadczenie (opłacie skarbowej nie podlegają zaświadczenia zwolnione z opłaty w trybie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej),
  3. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  4. pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu oraz pełnomocnictwa złożone w sprawie wydania zaświadczenia zwolnionego z opłaty w trybie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej).

Złóż wniosek przez Internet
Dokument można przesłać drogą elektroniczną wypełniając poniższy formularz znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP). Złożona informacja musi być podpisana Profilem Zaufanym, elektronicznym podpisem osobistym lub  bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

Wyślij pismo ogólne do urzędu

Opłata skarbowa
17 zł za zaświadczenie
17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii od każdego stosunku pełnomocnictwa. 

Uwaga
nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłaty administracyjne

17 zł za wydanie zaświadczenia w języku urzędowym Unii Europejskiej
 
Opłatę skarbową i administracyjną należy wpłacić za pośrednictwem

  • banku bądź Poczty Polskiej (według obowiązujących cenników oraz taryf),
  • w kasie Urzędu Gminy w Jeżewie,
  • na rachunek bankowy: 26 8173 0005 2003 0000 2785 0003 
    (z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata skarbowa z tytułu ....")

Dowód uiszczenia opłaty proszę dołączyć do składanych dokumentów.

Termin i sposób załatwiania
Niezwłocznie. Jeśli rozpatrzenie wniosku wymaga przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego - zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy
Zażalenie do Wojewody Pomorskiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.

Inne informacje
Zaświadczenie zawierające odpis przetworzonych danych osoby zainteresowanej (np. zaświadczenie o zameldowaniu, zaświadczenie o wymeldowaniu, numer PESEL) wydaje organ prowadzący ewidencję ludności na wniosek tej osoby. Wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy wydanym w języku polskim na wniosek osoby, której dane dotyczą, wydawane jest zaświadczenie w wybranym języku urzędowym innego państwa Unii Europejskiej. Zaświadczenie to podlega opłacie administracyjnej 
w wysokości 17,00 zł. 

Zaświadczenie o własnym zameldowaniu (w języku polskim) można również pobrać samodzielnie (bez opłaty) na stronie Ministerstwa Cyfryzacji (gov.pl) w zakładce Pobierz dokument o zameldowaniu. Zaświadczenie to zawiera imiona, nazwisko, adres zameldowania i numer PESEL.

Załączniki

Powiadom znajomego