W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Jeżewo

ul. Świecka 12
86-131 Jeżewo

tel.: (+48) 52 33 180 25
fax: 52 522 81 49

e-mail: sekretariat@jezewo.eu 
Adres skrytki ePUAP:
/t1ow016ykz/SkrytkaESP 

Archiwalna strona BIP

Zarządzenia

XML
zarządzenie nr: 69/2024
zarządzenie nr 69/2024
wydane przez Wójta Gminy Jeżewo
z dnia
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 2/2024 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2024 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: Wsparcie zadań z zakresu organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jeżewo – przeciwdziałanie patologiom społecznym (alkoholizmowi i narkomanii)
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 68/2024
zarządzenie nr 68/2024
wydane przez Wójta Gminy Jeżewo
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2024r.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 67/2024
zarządzenie nr 67/2024
wydane przez Wójta Gminy Jeżewo
z dnia
w sprawie powołania Dyrektora Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 66/2024
zarządzenie nr 66/2024
wydane przez Wójta Gminy Jeżewo
z dnia
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektora samorządowej instytucji kultury, dla której organizatorem jest Gmina Jeżewo
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 65/2024
zarządzenie nr 65/2024
wydane przez Wójta Gminy Jeżewo
z dnia
w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu współpracy Gminy Jeżewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 roku oraz trybu jej pracy - konkurs ofert nr 2/2024
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 64/2024
zarządzenie nr 64/2024
wydane przez Wójta Gminy Jeżewo
z dnia
w sprawie zmiany osoby funkcyjnej odpowiedzialnej za weryfikację i bieżącą kontrolę zgodności funkcjonowania systemu teleinformatycznego
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 63/2024
zarządzenie nr 63/2024
wydane przez Wójta Gminy Jeżewo
z dnia
zmieniające zarządz. w spr. powołania „Pionu Ochrony Informacji Niejawnych” w Urzędzie Gminy w Jeżewie
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 62/2024
zarządzenie nr 62/2024
wydane przez Wójta Gminy Jeżewo
z dnia
w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 61/2024
zarządzenie nr 61/2024
wydane przez Wójta Gminy Jeżewo
z dnia
w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 60/2024
zarządzenie nr 60/2024
wydane przez Wójta Gminy Jeżewo
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2024r.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 59/2024
zarządzenie nr 59/2024
wydane przez Wójta Gminy Jeżewo
z dnia
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 58/2024
zarządzenie nr 58/2024
wydane przez Wójta Gminy Jeżewo
z dnia
w sprawie określenia wysokości opłat za udostępnianie pomieszczeń w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych i szkołach prowadzonych przez Gminę Jeżewo
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 57/2024
zarządzenie nr 57/2024
wydane przez Wójta Gminy Jeżewo
z dnia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2/2024 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2024 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: Wsparcie zadań z zakresu organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jeżewo – przeciwdziałanie patologiom społecznym (alkoholizmowi i narkomanii)
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 56/2024
zarządzenie nr 56/2024
wydane przez Wójta Gminy Jeżewo
z dnia
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 55/2024
zarządzenie nr 55/2024
wydane przez Wójta Gminy Jeżewo
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2024r.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 54/2024
zarządzenie nr 54/2024
wydane przez Wójta Gminy Jeżewo
z dnia
w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Jeżewo
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 53/2024
zarządzenie nr 53/2024
wydane przez Wójta Gminy Jeżewo
z dnia
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych z terenu gminy Jeżewo w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 52/2024
zarządzenie nr 52/2024
wydane przez Wójta Gminy Jeżewo
z dnia
w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Jeżewo za 2023 rok.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 51/2024
zarządzenie nr 51/2024
wydane przez Wójta Gminy Jeżewo
z dnia
w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Jeżewo oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 50/2024
zarządzenie nr 50/2024
wydane przez Wójta Gminy Jeżewo
z dnia
zmieniające zarządz. w spr. wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 49/2024
zarządzenie nr 49/2024
wydane przez Wójta Gminy Jeżewo
z dnia
zmieniające zarządz. w spr. wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy w Jeżewie
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 48/2024
zarządzenie nr 48/2024
wydane przez Wójta Gminy Jeżewo
z dnia
w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego gminy Jeżewo za 2023 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 47/2024
zarządzenie nr 47/2024
wydane przez Wójta Gminy Jeżewo
z dnia
w sprawie powołania stałej komisji ds. wyceny środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Gminy Jeżewo
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 46/2024
zarządzenie nr 46/2024
wydane przez Wójta Gminy Jeżewo
z dnia
w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w Urzędzie Gminy w Jeżewie.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 45/2024
zarządzenie nr 45/2024
wydane przez Wójta Gminy Jeżewo
z dnia
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o wyłonienie wykonawcy w konkursie ofert cenowych na zadanie pn. "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeżewo"
Status obowiązujące