W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Jeżewo

ul. Świecka 12
86-131 Jeżewo

tel.: (+48) 52 33 180 25
fax: 52 522 81 49

e-mail: sekretariat@jezewo.eu 
Adres skrytki ePUAP:
/t1ow016ykz/SkrytkaESP 

Archiwalna strona BIP

Postępowanie pozakonkursowe

Od 1 marca 2019 r. w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert obowiązują nowe wzory druków (oferty, sprawozdania) określone w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2055).

Oferty składane na podstawie art. 19a ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 poz. 450 z późn. zm) muszą spełniać łącznie następujące warunki:
- dotyczyć zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym,
- wysokość dofinansowania lub finansowania nie może przekroczyć 10 tys. zł,
- termin realizacji zadania publicznego nie może być dłuższy niż 90 dni.
 
W terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania, należy złożyć uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego określone w załączniku nr 2 do ww. Rozporządzenia.
 
Dodatkowe informacje:
1. W ramach „małych grantów” o dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Ofertę na realizację zadania przedstawia uprawniony podmiot z własnej inicjatywy.
3. Oferty należy składać minimum 3 tygodnie przed planowaną datą rozpoczęcia realizacji zadania.
4. W przypadku gdy Oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym do oferty należy załączyć aktualny wyciąg z innego rejestru/ewidencji lub stosowne pełnomocnictwo.
5. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy Jeżewo, ul. Świecka 12, 86-131 Jeżewo.
7. Nie jest dopuszczalne dokonywanie jakichkolwiek zmian we wzorach określonych w Rozporządzeniu.

Załączniki

Powiadom znajomego