W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Jeżewo

ul. Świecka 12
86-131 Jeżewo

tel.: (+48) 52 33 180 25
fax: 52 522 81 49

e-mail: sekretariat@jezewo.eu 
Adres skrytki ePUAP:
/t1ow016ykz/SkrytkaESP 

Archiwalna strona BIP

Inne informacje

XML

Postanowienie BOŚ.6222.12.2024 Starosty Świeckiego

Postanowienie w sprawie wyrażenia  opinii o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego do realizacji przez Gminę Jeżewo przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn. „Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Jeżewie, gmina Jeżewo, powiat świecki, województwo...

Opinia GT.ZZŚ.4901.43.2024.KN PGW Wody Polskie

Opinia dla dla przedsięwzięcia polegającego na: „Modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków w Jeżewie, gmina Jeżewo, powiat świecki, województwo kujawsko- pomorskie" obręb Jeżewo, dz. nr 58/11

Postanowienie ŚG-IV.7220.13.2024 Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Postanowienie w sprawie wyrażenia opinii, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kompleksu chlewni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przeznaczonych do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym o łącznej obsadzie 989,82...

Opinia Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt. 2, art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1094 z poźn.zm.) oraz art. 1 pkt. 1, art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca...

Obwieszczenie WOO.420.271.2019.ADS.51

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, że zawiadamia iż postępowanie podjęte na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Centrala z siedzibą w Warszawie, reprezentowanych przez Pana Jarosława Wałaszewskiego, Z-cę Dyrektora Regionu Północnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Regon...

Postanowienie WOO.4221.92.2024.MD1 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w związku z postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, przeprowadzanym dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kompleksu chlewni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przeznaczonych do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym o łącznej obsadzie 989,82 DJP z...

Postanowienie G.RZŚ.4900.33.2024.MBC.2

Postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kompleksu chlewni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przeznaczonych do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym o łącznej obsadzie 989,82 DJP z zastosowaniem systemu...

Obwieszczenie RGiFE.III.9220.4.2022

Wójt Gminy Dragacz, działając na podstawie art. 33, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023r., poz. 1094 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o...

Obwieszczenie DKG-WP.733.1.2024.MW

Zawiadomienie o zakończeniu przez Ministra Klimatu i Środowiska postępowania zainicjowanego wniesieniem odwołania przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia od decyzji Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 lutego 2024 r., znak: ŚG-V.7430.41.2023, zatwierdzającej Projekt robót...

Postanowienie Starosy Świeckiego BOŚ.6222.9.2024

Postanowienie o wyrażeniu opinii o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego do realizacji przez Gminę Jeżewo przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn. „Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Jeżewie, gmina Jeżewo, powiat świecki, województwo kujawsko...

Opinia PGW Wody Polskie GT.ZZŚ.4901.43.2024.KP

Opinia co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków w Jeżewie, gmina Jeżewo, powiat świecki, województwo kujawsko-pomorskie" obręb Jeżewo, dz. nr 58/11.

Postanowienie RDOŚ w Bydgoszczy WOO.4220.931.2023.JM.7

Postanowienie nawiązujące do pisma Wójta Gminy Jeżewo z dnia 30 października 2023r., znak: RRiB.6220.11.3.2023 (wpływ: 3.11.2023r.), po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym z Kartą informacyjną przedsięwzięcia, zwaną dalej w skrócie KiP (uzupełnianą w dniach: 8 grudnia 2023r., 5...

Informacja w sprawie przeprowadzania kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Jeżewo RRiB.604.23.2024

Informacja w sprawie przeprowadzania kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Jeżewo W związku z wejściem w życie nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zwracamy się do mieszkańców miejscowości PISKARKI, LIPNO i TASZEWKO o złożenie druku informacyjnego o posiadanym...

Postanowienie Starosty Świeckiego BOŚ.6222.8.2024

Postanowienie o wyrażeniu opinii o braku potrzeby przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego do realizacji przez INTRO-PACKMAN sp. z o.o., ul. Laskowicka 1, 86-131 Jeżewo przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. "Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej zakładu INTRO-PACKMAN...

Opinia PGW Wody Polskie GD.ZZŚ.4.4901.43.2024.KP

Opinia co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków w Jeżewie, gmina Jeżewo, powiat świecki, województwo kujawsko-pomorskie" obręb Jeżewo, dz. nr 58/11.

Opinia PGW Wody Polskie GD.ZZŚ.4.4901.210.2023.KP

Opinia w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "rozbudowie hali produkcyjno-magazynowej zakładu INTRO-PACKMAN Sp. z o.o. o zabudowę o funkcji technicznej, magazynowej, socjalnej i komunikacyjnej (rękaw-łącznik komunikacyjny) wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą na działkach ...

Obwieszczenie SKO w Bydgoszczy SKO-4220/7/2024

Obwieszczenie SKO w Bydgoszczy dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu chlewni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przeznaczonych do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym o łącznej obsadzie 989,82 DJP z zastosowaniem systemu oczyszczania powietrza oraz ujęcia wód podziemnych”

Postanowienie Starosty Świeckiego BOŚ.6222.7.2024

Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego do realizacji przez Gminę Jeżewo przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Jeżewie, gmina Jeżewo, powiat świecki, województwo kujawsko — pomorskie, działka...

Postanowienie Starosty Świeckiego BOŚ.6222.6.2024

Postanowienie Starosty Świeckiego w sprawie zaopiniowania obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „ Rozbudowa hali produkcyjno - magazynowej zakładu INTRO — PACKMAN sp. z o. o. o zabudowę o funkcji technicznej, magazynowej, socjalnej i komunikacyjnej (rękaw — łącznik komunikacyjny) wraz z infrastrukturą...

Opinia PGW Wody Polskie GD.ZZŚ.4.4901.210.2023.KP

Opinia PGW Wody Polskie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie hali produkcyjno-magazynowej zakładu INTRO-PACKMAN Sp. z o.o. o zabudowę o funkcji technicznej, magazynowej, socjalnej i komunikacyjnej (rękaw-łącznik komunikacyjny) wraz z infrastrukturą techniczną...